Drept Civil, Raspundere civila delictuala, Dreptul executarii silite, Dreptul insolventei

Activitatea avocatului in domeniul dreptului privat se concretizeaza in acordarea de consultanta juridica si formularea cererilor in vederea apararii drepturilor de proprietate si a altor drepturi patrimoniale, dar si a drepturilor nepatrimoniale protejate de lege.

Avocatul formuleaza cereri in fata instantelor civile pentru protejarea intereselor pecuniare si morale ale clientilor, in scopul recuperarii daunelor civile suferite cu ocazia comiterii unor fapte delictuale.

In domeniul executarii silite, avocatul reprezinta clientul in fata executorului judecatoresc in vederea recuperarii creantelor detinute contra debitorilor. De asemenea, acesta formuleaza contestatii la executare pentru a anihila o executare silita nelegala.

Avocat Timisoara Adrian Stan

Av. Adrian Stan – membru al Baroului Timis din 1.01.2008
Cabinet: Timisoara, Bd. Revolutiei 1989, nr. 5, ap. 5

Tel.: +40724814104
e-mail: avocatadrianstan@yahoo.com