Protectia Drepturilor Omului garantate de CEDO

Avand un impact tot mai mare si o aplicabilitate crescanda in dreptul intern, in special in procesul penal, Deciziile Curtii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg se concretizeaza in apararea contra abuzurilor statelor a unor drepturi fundamentale ale omului.

Dreptul la viata, interzicerea torturii, a tratamentelor inumane si degradante, dreptul la libertate si siguranta impotriva exceselor statelor membre, dreptul la un proces echitabil judecat intr-un termen rezonabil, prezumtia de nevinovatie, dreptul la aparare, dreptul la respectarea vietii private si de familie, interzicerea discriminarii, sunt protejate de Conventie prin posibilitatea cetatenilor de a formula prin avocat plangeri in fata instantei europene.

Cazurile in care Curtea de la Strasbourg a condamnat statul roman sunt tot mai numeroase, desi autoritatile au incercat sa evite aceasta prin modificari legislative care nu au avut deseori efectul scontat.

Astfel, cele mai multe condamnari recente privesc incalcarea dreptului la un proces echitabil, a dreptului la libertate si siguranta sau a exercitarii de catre autoritati a tratamentelor inumane si degradante. Finalitatea unei cauze castigate in fata CEDO este, pe langa obtinerea reparatiei financiare pentru suferintele indurate, si posibilitatea formularii unor cereri de revizuire pentru rejudecarea proceselor caree au fost solutionate cu incalcarea drepturilor fundamentale.

Haide sa intram in contact!

Avocat Timisoara Adrian Stan

Av. Adrian Stan – membru al Baroului Timis din 1.01.2008
Cabinet: Timisoara, Bd. Revolutiei 1989, nr. 5, ap. 5

Tel.: +40724814104
e-mail: avocatadrianstan@yahoo.com